Gitte Susan Jensen

Tumlastik-instruktør

-1999 Ergoterapeut, Odense.

-1999-2009 Neurorehabiliteringen, Ringe Sygehus

-2009-2011 Uddannet pædagog, University College Lillebælt, Odense

-2012-2013 Uddannet motorikvejler, Vends Motorik- og Naturskole.

-2014-2019 Ansat i folkeskolen mhp motorisk træning af børn og unge med nedsat koncentration, indlæringsvanskeligheder og mistrivsel

– 2019-    Opstart af egen klinik GJ Motorik, Ringe (læs mere på www.gjmotorik.dk )

-2019 Uddannet stimulastikinstruktør, kursus i babymotorik, DGI