Gitte Susan Jensen

Tumlastik-instruktør

  • 1999 Ergoterapeut, Odense.
  • 1999-2009 Neurorehabiliteringen, Ringe Sygehus
  • 2009-2011 Uddannet pædagog, University College Lillebælt, Odense
  • 2012-2013 Uddannet motorikvejler, Vends Motorik- og Naturskole.
  • 2014-2019 Ansat i folkeskolen mhp motorisk træning af børn og unge med nedsat koncentration, indlæringsvanskeligheder og mistrivsel
  • 2019-    Opstart af egen klinik GJ Motorik, Ringe (læs mere på www.gjmotorik.dk )
  • 2019 Uddannet stimulastikinstruktør, kursus i babymotorik, DGI