Den Danske Kvalitets Model (DDKM)

1. juli, 2016

Tidens Kiropraktor har i en længere periode været en del af et pilotprojekt, hvor vi sammen med 13 andre klinikker har været med til at udvikle Den Danske Kvalitets Model (DDKM) for kiropraktorer. Det har været en længere proces, men vi er nu stolte over at være akkrediteret for DDKM. Det betyder, at vi lever op til en række standardiserede krav, der sikrer patientsikkerhed, hygiejne, faglig og korrekt undersøgelse, samt journalføring og mange flere.

Formålet med DDKM er at:
– sikre løbende udvikling af kvalitet.
– skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb.
– forebygge fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet.

Man kan læse mere om DDKM her

Screen Shot 2016-07-01 at 12.35.47