Sygemelding?

Er du i risiko for sygemelding?

23. november, 2022

Hvis du har været syg i fire uger sættes en lang række af processer i gang, som skal sikre, at du bedst muligt kan komme tilbage på arbejdet igen. Få indblik i, hvordan din arbejdsplads kan hjælpe dig, hvis du bliver syg og få gode råd til dialog med din leder samt tips til, hvordan du undgår en sygemelding.

Ondt i ryggen

Hvad sker der, hvis du har været syg i en længere periode?

Hvis du har været sygemeldt i fire uger, skal din arbejdsgiver indkalde dig til en samtale, så I kan få talt om, hvornår og hvordan du kan vende tilbage til arbejdet – og om det skal være på nedsat tid.

Hvis din arbejdsgiver efter jeres samtale har fundet det nødvendigt, kan vedkommende lave en mulighedserklæring. Det er en erklæring, som skal kortlægge hvilke arbejdsopgaver, du kan løse i din nuværende tilstand. Den ene del af mulighedserklæringen skal udfyldes af dig og din arbejdsgiver i fællesskab, den anden del skal du udfylde sammen med din læge.

Hvis du er syg i mere end otte uger

Hvis du efter otte uger stadig ikke er i stand til at vende tilbage til jobbet, kan du bede din arbejdsgiver om at få en fastholdelsesplan, som beskriver hvordan og i hvilket omfang, du kan starte på arbejde igen.

Hvis du har været syg i mere end 30 dage, skal din arbejdsgiver underrette kommunen. Jobcenteret vil herefter kontakte dig inden for otte uger fra 1. sygefraværsdag og aftale det videre forløb. Jobcenteret involveres for at afklare, hvilken støtte du har brug for, så du hurtigst muligt kan komme tilbage til dit arbejde.

Fem forslag til, hvordan du kan have en dialog med din leder om dit arbejde, hvis du er i risiko for sygemelding.

  • Fortæl din leder hvilke aktuelle arbejdsopgaver, som du har besvær med at udføre.
  • Snak med din leder om, hvorvidt nogle af opgaverne kan ændres eller undlades.
  • Snak med din leder om, hvorvidt der er mulighed for et skånhensyn, hvilepauser eller hjælpemidler.
  • Giv forslag til, hvad du selv kan gøre for at arbejdet bliver nemmere for dig.
  • Giv forslag til, eller spørg din leder om, hvilket tiltag vedkommende og/eller arbejdspladsen kan tage for at gøre dit arbejde nemmere.

Gode råd til dig, der er i risiko for sygemelding

For at undgå en sygemelding er det en god ide, at du får bevæget dig. Jo mindre du bevæger dig, jo mere nedsat bliver funktionen af dine muskler og led, og det er derfor en god ide at forsætte med de dagligdagsaktiviteter, du så vidt muligt kan udføre, selvom du har ondt.

Hvis du allerede er sygemeldt, eller er du i risiko for det, kan det i rigtig mange tilfælde også være en fordel at fortsætte dit arbejde. Det kan det, fordi fysisk aktivitet og træning er fremmende for os alle uanset jobtype, og det forebygger sygefravær.

Det er også en god ide at holde kontakten med din arbejdsplads, hvis du er blevet sygemeldt. Kontakt med din arbejdsplads betyder, at du har mindre risiko for at være sygemeldt i længere tid og blive fyret.