Patientoplevet kvalitet i kiropraktorpraksis

NU KOMMER EN NATIONAL UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I KIROPRAKTORPRAKSIS (POKK) TIL ALLE LANDETS KLINIKKER

22. december, 2022

Klinikken vil tilbyde en spørgeskemaundersøgelsen til alle vores klienter i uge 2 og 3 i januar 2023. Undersøgelsen måler den overordnede grad af patientoplevet kvalitet og giver mulighed for at pege på områder til patientoplevet kvalitetsudvikling i kiropraktorpraksis. 

Det er en elektronisk undersøgelse, hvor alle klienter, der behandles hos Tidens Kiropraktor, frivilligt inviteres til at svare på et spørgeskema. Spørgeskemaet, der benyttes i undersøgelsen, er udviklet af enheden Kvalitet i Kiropraktorpraksis (KviK) i samarbejde med kiropraktorer og patienter og består af 28 spørgsmål. Deltagerne spørges ind til deres oplevelser af kvalitet inden for temaerne: tidsbestilling og kontakt til klinikken, ankomst til klinikken, undersøgelse og behandling, efter besøget i klinikken og deres samlede vurdering af klinikken.  
I løbet af de to uger hvor PoKK gennemføres, skal vi i klinikken stå for at informere alle patienter om undersøgelsen, samt registrere e-mailadresser på de patienter der takker ja til at deltage. KviK står for gennemførelsen af undersøgelsen og sørger for at sende spørgeskemaer til alle deltagere, bearbejde data samt analysere og fremstille resultater i rapporter. 

Når undersøgelsen er afsluttet, vil de samlede resultater blive fremstillet i rapporter på nationalt og regionalt niveau. Efterfølgende vil hver klinik modtage en individuel rapport med en oversigt over, hvordan klinikkens resultater ser ud sammenlignet med resultater på nationalt niveau. 

På forhånd tusind tak til alle der beslutter sig for at deltage