RYGSMERTER KAN FØRE TIL OVERVÆGT HOS BØRN OG UNGE

24. januar, 2022

Rygsmerter er almindelige i teenageårene, og overvægt hos børn og ungdom er et stigende folkesundhedsproblem på verdensplan. Hvis I vil have hjælp til jeres barn, så kontakt klinikken og få en aftale med en kiropraktor eller en fysioterapeut, så finder vi sammen en løsning!

Da muskuloskeletale smerter er en kendt hindring for fysisk aktivitet, som potentielt kan føre til overvægt, var det primære formål med dette studie at finde ud af, om selvrapporterede rygsmerter i 2010 var forbundet med overvægt eller fedme i 2012 i en kohorte på 1080 danske børn med normal vægt i alderen 11-13 år ved baseline. Overvægt var baseret på BMI. Rygsmerter blev selvrapporteret ved hjælp af spørgeskemaer, der blev udfyldt i skoletiden.

Efter to år var forekomsten af overvægt 5,3 % hos børn med rygsmerter ved baseline, mens kun 1,6 % af de børn, der ikke led af rygsmerter var overvægtige efter 2 år. 
Desuden havde smertefrekvens og fordelingen af rygsmerterne betydning for risikoen for at blive overvægtig – jo oftere og jo flere steder, des større risiko for overvægt. 

På trods af den korte opfølgningstid, hvor kun 40 børn udviklede overvægt, indikerer disse resultater, at rygsmerter kan øge risikoen for efterfølgende overvægt.

Lise Hestbæk, Ellen Aartun, Pierre Côté, Jan Hartvigsen. Spinal pain increases the risk of becoming overweight in danish schoolchildren. Scientific Reports 2021

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8119474/