Rygsøjlens opbygning

Har du kroniske smerter?

31. januar, 2023

Et nyt studie viser, at 40% af dem, der har kroniske smerter sjældent eller slet ikke kommer i kontakt med sundhedsvæsnet. Men sådan behøver det ikke at være. Tidens kiropraktor tilbyder diagnosticering og behandling af kroniske smerter.

Kroniske smerter

Kroniske smerter kan have en stor negativ påvirkning på kronikeres liv både fysisk, psykisk og socialt. Mange kronikere oplever at blive mødt med fordomme og misforståelser, da smerterne ikke altid kan ses.  

Hvorfor kroniske smerter opstår, kan der være mange grunde til. I nogle tilfælde er det netop manglen på behandling af akut opståede smerter, som medfører at smerterne udvikler sig til at blive langvarige, tilbagevendende eller kroniske.  

En ny undersøgelse viser, at kun omkring 8% af alle med kroniske smerter bruger sundhedsvæsnet ofte (mere end 20 gange om året). Og omkring 40% kontakter aldrig eller sjældent fx egen læge eller kiropraktor. 

Hvorfor det forholder sig sådan, siger undersøgelsen ikke noget om, men at så mange vælger kontakten med sundhedsvæsnet fra er ærgerligt, for kroniske smerter er ikke nødvendigvis det samme som, at du ikke kan komme i behandling for dine smerter. 

Tidens Kiropraktor tilbyder behandling for kroniske smerter, som har til formål at lindre eller holde dine smerter i skak, og ofte kan behandlingen være et samarbejde mellem kiropraktoren og en anden fagprofessionel for at sørge for, du bliver hjulpet bedst igennem forløbet.